วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ตวามสุข

ชึวิตที่ไม่ต้องการอะไรคิอชีวิตที่มีมากพอ
แล้วอะไรที่มี ก็พอเพียงสำหรับวันนั้นๆ
ทุกข์ก็เช่นกัน ทุกข์วันใดก็พอแล้วสำหรับวันนั้น

ชีวิตที่ไม่ต้องการความสุข
เพราะเข้าใจแล้วว่าความสุขคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
ความสงบจากทุกข์ มาจากไร้เสียง เสียงความคิดจากภายใน ใจนิ่ง จิตว่าง สงบแล้ว

ภายนอกเสียงดัง ภายในไร้คิด
ไร้ยึดโยง ไร้ยึดถือ ใจนิ่ง

สุขอื่นเสมอตวามสงบไม่มี
นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขขัง

อย่าให้สุขขังเราไว้ด้วยความปรารถนาสุข
ด้วยจิตนอบน้อม

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

ค่ายเยาวชน คนตาย และการบังคับกลัว

เมื่อคืนของวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ฝันเห็นค่ายเยาวชน ทำงานค่ายเยาวชนเพียงลำพัง เห็นเด็ก ความร่าเริงความหวัง
ระหว่างนั้นจึงพบเห็นคนตาย เห็นชัดเจนมาก คนตายยิมให้หน้าตาแจ่มใสนั่งมาในรถม้า ร้องทักเฮ้ย หลอกกันได้ไง ยังไม่ตายนี่้
แล้วก็พบทหารปลอมตัวมาสองคน กระซิบกระซาบกับเราว่าอย่าให้ใครรู้ กำลังมาตามจับ คนทำผิดกฎหมาย

ฝันตอนเช้ามืด เมื่อวานกินอาหารมาก เป็นแกงผักเชียงดา และจิ้งกุ่งทอด แนมด้วย มันเติ้ง ท้องมีแก๊สตลอด
ค่ายเยาวชนเคยทำมาหลายค่าย เป็นพี่เลี้ยง เป็นครูสอน เป็นคนจัด ช่วยคนอื่นจัด และคนอื่นมาช่วยจัด
คนตาย ตายมาแล้ว สามปี เมื่อเดือนกันยายน ป่วยเดือนกันยายน ๕๗ ตาย พฤศจิกายน ๕๗  ทำงานด้วยกันหลายปี อายุ ๕๘ ตอนตาย
ส่วนทหารเข้าใจว่าความกลัวที่ทำให้เงียบงันเป็นสื่อ

ความฝันล่วงเลย คนคิดมาก แก่แล้ว พักผ่อนเสีย